Kitap [Sağlık]
Kitap [Sağlık]

el-Kanun fi't-tıbb 1 / Ebû Ali Avicenna Hüseyin b. Abdullah b. Ali Belhi İbn Sina, İbn-i Sina

Sina, Ebû Ali Avicenna Hüseyin b. Abdullah b. Ali Belhi İbn, 428/1037
[t.y.]